AKTUALNOŚCI

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie !

Jeśli doświadczacie trudności

związanych z powrotem do szkoły

po długotrwałym zdalnym nauczaniu,

oferujemy wsparcie naszych specjalistów.

Kontakt pod numerem telefonu 42 688 20 70.


 

Szanowni Państwo,

Od dnia 2 listopada, ze względu na sytuację pandemiczną, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pracuje w ograniczonym zakresie.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie wydawane są od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-16:00.

Dokumenty niezbędne do uzyskania orzeczenia lub opinii prosimy składać w formie elektronicznej – skan dokumentów prosimy przesłać mailem  na adres:  sekretariat@spppdz.elodz.edu.pl

Poniżej zamieszczamy adresy mailowe pracowników – w celu konsultacji:

mgr Agnieszka Nowak  Dyrektor  Poradni adres e-mail: a.nowak@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Małgorzata Kurek – adres e-mail: m.kurek@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Małgorzata Bogdańska – adres e-mail: m.bogdanska@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Irena Bubienko – adres e-mail: i.bubienko@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Danuta Bystrowska – adres e-mail: d.bystrowska@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Weronika Dachnowska – adres e-mail: w.dachnowska@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Marcin Kogut – adres e-mail: m.kogut@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Magdalena Klimek vel Klimczakadres e-mail: m.klimek@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Iwona Lanyciaadres e-mail: i.lanycia@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Joanna Marcinkowska – adres e-mail: j.marcinkowska@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Henryk Nowacki – adres e-mail: h.nowacki@spppdz.elodz.edu.pl

dr hab. Magdalena Olempska-Wysocka
adres e-mail: m.olempskawysocka@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Maria Rogowskaadres e-mail: m.rogowska@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Joanna Stanisz – adres e-mail: j.stanisz@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Monika Tadeusiak – adres e-mail: m.tadeusiak@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Monika Wróbel-Bugajska – adres e-mail: m.wrobelbogajska@spppdz.elodz.edu.pl

 


Działalność dydaktyczna przedszkoli, szkół, ośrodków i poradni psychologiczno-pedagogicznych zostaje zawieszona do dnia 24 maja, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

UWAGA!!

Wszystkie planowane wizyty do 24 maja – zostają odwołane.

Terminy egzaminów:
16 -18 06. – egzamin ósmoklasisty
8 – 29. 06 – egzamin maturalny
22.06. – 9.07. – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
27.08 – 28.08 – egzamin zawodowy


 Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 21 kwietnia we wtorki i w czwartki, Poradnia będzie wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie w sprawie odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego.
Termin odbioru dokumentów uprzejmie prosimy uzgodnić telefonicznie  tel. 42 6882162

UWAGA!!

Wszystkie planowane wizyty do 26 kwietnia – zostają odwołane.


Szanowni Państwo,
Od dnia 30.03 do 10.04 pracownicy naszej Poradni udzielają pomocy psychologicznej – od poniedziałku do piątku w godz. 🕗8:00-🕕18:00,


 Szanowni Państwo!

Od dnia 26.03.2020 r do 10.04.2020 r

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pracuje w ograniczonym zakresie.

Dokumenty niezbędne do uzyskania orzeczenia lub opinii proszę składać w formie elektronicznej – skan dokumentów proszę przesłać mailem  na adres:  sekretariat@spppdz.elodz.edu.pl

W wyjątkowych sytuacjach komplet dokumentów można dostarczyć do siedziby SPPPPDZidDzWR w Pałacu Młodzieży przy al. Wyszyńskiego 86 w każdy wtorek i czwartek w godzinach 11.00 – 13.00

proszę dokumenty w zamkniętej kopercie wrzucić do pudła przy wejściu do Pałacu Młodzieży.

Proszę o zapisanie w dokumentacji kontaktowego numeru telefonu!!!

Dokumenty niezbędne do uzyskania orzeczenia w tym  także opinii o potrzebie wczesnego rozwoju

 • Wniosek
 • Opinia z placówki, do której uczęszcza dziecko
 • Zaświadczenie od lekarza
 • Ewentualnie inne ważne Państwa zdaniem dokumenty
 • dotyczące choroby/ niepełnosprawności dziecka
 • prosimy o dołączenie informacji – do kogo była umówiona wizyta lub o podanie daty wizyty.

UWAGA!!

Wszystkie planowane wizyty do 10 kwietnia – zostają odwołane.

 


 

Publikacja1Program Konferencji

 Czy niepełnosprawność to wykluczenie? Rozwijanie potencjału i niezależności u osób z ASD”

 

29 października 2019 roku (wtorek)

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi ul. Wojska Polskiego 83

w godz. 9.00 – 15.00

  9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
  9.30 – 9.45 Inauguracja Konferencji. Powitanie uczestników.
  9.45 – 10.15 „Autentyczni artyści”  –  Teatr Szkoły Podstawowej nr 128 w Łodzi  prowadzony przez terapeutów: Agnieszkę Sylwię Pisulę, Annę Zielińską i Marcina Nowaka
10.15 – 11.00 dr hab. n. med.  prof. UM Tadeusz Pietras

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

„Paradygmaty pedagogiki specjalnej a realność autyzmu”
11.00 – 11.30 dr hab. prof. UŁ Renata Szczepanik

Uniwersytet Łódzki

„ASD w pułapce (o)presji kulturowo-społecznej”
11.30 -12.00 Katarzyna Białek

Fundacja Aslan Warszawa

„Czy na pewno kosmita? Funkcjonowanie dziecka z ASD w grupie dzieci neurotypowych”
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.30 dr  n. med. Magdalena Skotnicka- Chaberek

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

w Warszawie

„O budowaniu mostów, czyli o współpracy między domem a szkołą”
13.30 – 14.00 Ola Smereczyńska

Prezes Fundacji Ergo Sum Warszawa

„Życie jest fajne – osoby z ASD w pracy”
14.00  – 14.15 Barbara Juszczyk

Piotr Juszczyk

„Blaski i cienie dorastania osób  z zespołem Aspergera”
14.15 – 14.45 dr Aneta Wojciechowska

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Wspieranie rozwoju komunikacji u dziecka z ASD jako podstawa dla budowania relacji rówieśniczych”
14.45 – 15.00 Zakończenie  konferencji.

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja uczestników.

Zgłoszenia udziału w Konferencji odbywają się poprzez poniższy formularz:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Placówka

Uwagi

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Sylwetki prelegentów

dr hab. n. med.  prof. Uniwersytetu Medycznego Tadeusz Pietras

lekarz psychiatra, pulmonolog, psychoterapeuta, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wyróżniony przez studentów tytułem najlepszego nauczyciela akademickiego  Uniwersytetu Medycznego w roku 2017. Lekarz konsultant w naszej Poradni.

dr hab. prof. Uniwersytetu Łódzkiego Renata Szczepanik

kierownik Pracowni Pedagogiki Specjalnej, badaczka i  autorka wielu publikacji z obszaru wykluczenia społecznego i resocjalizacji.

dr Magdalena Skotnicka – Chaberek

lekarz, psycholog, terapeuta poznawczo – behawioralny i certyfikowany superwizor – dydaktyk terapii poznawczo – behawioralnej. Jest założycielem i dyrektorem Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Józefa Dziurkowskich. Wykładowca Uniwersytetu SWPS. Prywatnie jest mamą małego Jasia.

Ola Smereczyńska

Prezes Fundacji Ergo Sum Warszawa. Fundacja działa na rzecz osób dorosłych – niepełnosprawnych  oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wyklucznych społecznie. Prowadzi między innymi klubokawiarnię “Zycie jest fajne” w Warszawie, gdzie zatrudnienie znajdują osoby z niepełnosprawnościami.

Katarzyna Białek

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Od 2002 r. pracuje w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia ASLAN w Warszawie; od 2007 r. współpracuje z Centrum Neurorehabilitacji. Pracuje z dziećmi z problemami emocjonalnymi i społecznymi, a także z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Barbara Juszczyk

mama maturzysty z zespołem Aspergera, nauczyciel języka polskiego.

Piotr Juszczyk

uczeń liceum ogólnokształcącego.

dr Aneta Wojciechowska  

pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, katedry Pedagogiki specjalnej. Zajmuje się diagnozą oraz wspieraniem rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz rozwojem mowy u dziecka, diagnozą i terapią zaburzeń rozwoju mowy.

 


 

PLAKAT_B2_Doradztwo zawodowe_v3

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi

oraz
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci
z Wadami Rozwojowymi w Łodzi

serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół zawodowych
na Wojewódzką Konferencję

Doradztwo zawodowe – forum nowych inspiracji

 

Celem konferencji będzie zapoznanie dyrektorów szkół oraz nauczycieli z organizacją doradztwa zawodowego w szkole w świetle aktów prawnych, czynnikami warunkującymi decyzje młodzieży w edukacji zawodowej, a także współczesnymi teoriami rozwoju zawodowego. Podczas konferencji będzie możliwość odbycia indywidualnych konsultacji
z przedstawicielami instytucji rynku pracy.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018r. w godz. 10.00-13.30 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 83

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 7 czerwca 2018r. na adres mailowy organizacja@wodn.lodz.pl

 PROGRAM KONFERENCJI

10.00-10.30         Rejestracja uczestników

10.30-11.00         Powitanie uczestników konferencji, wystąpienia zaproszonych gości

11.00-11.20        Organizacja doradztwa zawodowego w szkole w świetle aktów prawnych –
                              Jerzy Bielecki, kierownik wydziału doskonalenia zawodowego,
Ośrodek Rozwoju Edukacji
11.20-11.40        Dylematy i strategie diagnostyczne-odczarujmy testy
dr hab. Małgorzata Rosalska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
11.40-12.00       Czynniki warunkujące decyzje młodzieży w edukacji zawodowej-
                             Andrzej Zbonikowski, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
12.00-12.20       Współczesne teorie rozwoju zawodowego –
                            prof. nadzw. Anna Paszkowska -Rogacz, Uniwersytet Łódzki
12.20-12.50       Całożyciowe poradnictwo kariery w szkole – szanse wyzwania, dylematy –
                            Zbigniew Kozański, doradca zawodowy,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży

12.50-13.30       Prezentacja oferty instytucji wspierających szkolny system doradztwa
zawodowego, konsultacje indywidualne oraz
poczęstunek dla                                                     uczestników konferencji 24 MAJA DZIEŃ OTWARTY PORADNI 

 

            Drodzy Rodzice,

jeżeli zauważyliście u swojego dziecka niepokojące Was zachowania, nieprawidłowości rozwojowe, lub chcecie porozmawiać o wychowawczych aspektach Waszej codziennej rodzicielskiej działalności, to zapraszamy Was serdecznie na Dzień Otwarty Poradni, który organizujemy w tym roku 24 maja w godzinach 8.00-18.00.

Konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, z zakresu odbioru i przetwarzania bodźców zmysłowych (SI), a także porad zawodowych udzielać Państwu będą bezpłatnie pracownicy Poradni.

Zapraszamy do kontaktu.

 

8.00– 13.00

konsultacje psychologiczne:  M.Pichlińska, E. Wielka W. Dachnowska

konsultacje z zakresu SI: M.Olempska-Wysocka

konsultacje logopedyczne: D. Bystrowska

13.00- 18.00

konsultacje psychologiczne: M. Klimek (do 15.30), J. Stanisz, I.Stawowska, M. Kotulska, A. Zatorska

konsultacje pedagogiczne i doradztwo zawodowe: M. Kurek, H. Nowacki

Warsztaty – M.Klimek, I. Lanycia warsztat dla rodziców w godzinach 16.00-18.00  „Otwarta Szkoła dla Rodziców”

Zapisy na konsultacje, warsztaty: nr telefonu 42 688-20-70, w godzinach 9.00-17.00.


W dniach 1.03-2.03.2018 wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na Łódzkie Targi Edukacyjne

1 2
Doradcy Zawodowi z naszej Poradni oraz z Poradni dla Młodzieży
zapraszają na konsultacje na stoisko 79

http://www.targi.lodz.pl/…/327-xxi-lodzkie-tar…/aktualnosci/


Serdecznie zapraszamy!

New Image

PROGRAM KONFERENCJI

Informacje o prelegentach

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

 


Współpracując z Festiwalem Filmowym „Transatlantyk”

W dniach 15 – 21 lipca serdecznie zapraszamy osoby niewidzące i słabo widzące na specjalne pokazy filmowe
– z audiodeskrypcją na żywo. Pokazy są bezpłatne.

transatlantykSzczegóły – Audiodeskrypcja

 

ZAPRASZAMY!


 

PLAKAT_DRUK_KRZYWE_PODGLAD (1)

Program III Wojewódzkiej Konferencji

 


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego  i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi

Zaprasza

W dniu  6  KWIETNIA 

NA DZIEŃ OTWARTY

W RAMACH TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU  

8.00 – 13.00    konsultacje psychologiczne  – M. Pichlińska, E. Wielka -dzieci młodsze,                                                                                           W. Dachnowska, H. Nowacki – dzieci starsze

konsultacje z zakresu SI   – M. Olempska-Wysocka

        konsultacje logopedyczne  – S. Ramus-Pałdyna

13.00- 18.00  konsultacje psychologiczne  – M. Klimek do 15.30, J. Stanisz,                                                                                             I.Stawowska, M. Kotulska,

                       konsultacje pedagogiczne/doradztwo zawodowe  – M. Rogowska

Warsztaty:

 •  Kurek. A. Zatorska warsztat dla nauczycieli z prezentacją filmu w godz. 15.30 – 18.00
 • Klimek, I. Lanycia warsztat dla rodziców w godzinach 16.00-18.00 „Otwarta Szkoła dla Rodziców”

Zapisy na warsztaty telefonicznie:

42 688-21-62; 42 688-20-70


RODZICU, jeśli chcesz: prawidłowo kształtować swoje relacje z dzieckiem, lepiej komunikować się ze swoim dzieckiem, lepiej poznać jego potrzeby, zdobyć umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych
przyjdź do

SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, przez psychologów z wieloletnią praktyką.

Proponujemy:  wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, naukę umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, doskonalenie szeroko pojętych umiejętności wychowawczych.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w czwartki w godz. 17-20, przez 10 tygodni.

Chętnych rodziców zapraszamy na pierwsze zajęcia 9.03.2017 r.


UWAGA – Ważna informacja

Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność?

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.:

 • na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,
 • na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia
  w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy

Źródło: http://reformaedukacji.men.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/czy-orzeczenia-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego-zachowuja-waznosc


 

Drodzy Rodzice

Jeśli Wasze dziecko ma diagnozę mutyzmu wybiórczego lub podejrzewacie u swojego dziecka mutyzm wybiórczy (na przykład dziecko swobodnie rozmawia tylko w domu, nie mówi w niektórych innych sytuacjach – w szkole, w przedszkolu, w grupie rówieśniczej itp. ,  rozmawia tylko z wybranymi osobami, mówi szeptem)

zapraszamy do naszej Poradni.