SZKOŁA DLA RODZICÓW

RODZICU,

Jeśli chcesz:

 • Prawidłowo kształtować swoje relacje z dzieckiem,
 • Lepiej komunikować się ze swoim dzieckiem,
 • Lepiej poznać jego potrzeby,
 • Zdobyć umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych

 przyjdź do

SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Zajęcia prowadzone są:

 • w formie warsztatowej, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze,
 • przez psychologów z wieloletnią praktyką.

Proponujemy

 • wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi,
 • naukę umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
 • doskonalenie szeroko pojętych umiejętności wychowawczych.

Zajęcia są bezpłatne

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz I. wg programu Joanny Sakowskiej

Cele zajęć:

 • Wspieranie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych, wychowawczych,  w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.
 • Nauka umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 • Budowanie więzi rodzic– dziecko.
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi.
 • Refleksja nad własnymi postawami wychowawczymi.
 • Wymiana doświadczeń.

Proponowana tematyka zajęć:

 • Granice w wychowaniu (co dobrego dla wychowawcy i dziecka wynika ze stawiania i egzekwowania granic?).
 • Uczucia (jak radzić sobie z trudnymi uczuciami dziecka).
 • Zachęcanie dziecka do współpracy (jak sprawić, żeby dziecko robiło to, czego od niego się oczekuje?).
 • Kary i konsekwencje w wychowaniu (stosować czy nie?).
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 • Zachęcanie dziecka do samodzielności.
 • Role – wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania tych ról.
 • Pomocna pochwała i zachęta.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu  w godzinach 17.00-20.00

(10 spotkań).

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz II. Rodzeństwo bez rywalizacji

Cele zajęć:

 • Pogłębienie i utrwalenie refleksji i umiejętności wyniesionych z I części „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.
 • Uświadomienie mechanizmów wpływających na zaburzone relacje między dziećmi.
 • Poznanie nowych sposobów reagowania na zachowanie dzieci.
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych pomocnych w eliminowaniu agresji, niechęci rywalizacji, manipulacji między rodzeństwem.
 • Wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami.

Proponowana tematyka zajęć:

 • „Dobre” dziecko.
 • Zazdrość.
 • Porównania.
 • Sprawiedliwość, ulubieńcy, aby dziecko nie było egoistą.
 • Rywalizacja.
 • Role.
 • Dzieci kłócą się i biją.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu  w godzinach 17.00-20.00

(7 spotkań).

W każdym semestrze danego roku szkolnego organizujemy jedną edycję „Szkoły dla rodziców i wychowawców”- cz. I. Raz do roku organizowana jest „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. II.

Zapisy i informacje tel. 42 688-20-70

e-mail: szkoladlarodzicow@gmail.com