SIECI WSPÓŁPRACY

 • Sieć współpracy dla pedagogów i psychologów z placówek specjalnych
  – koordynator: I. Stawowska
 • Sieć współpracy w zakresie SI
  – koordynator: M. Olempska-Wysocka
 • Sieć współpracy w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  – koordynator: E. Gromek-Kotulska
 • Sieć współpracy w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
  – koordynator: I. Bubienko, H. Nowacki
 • Sieć współpracy w zakresie dialogu kulturowego
  – koordynator: M. Szyroka