WARSZTATY

7.10.2016r. (piątek)

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i pedagogów

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja uczestników.

UWAGA! Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli i pedagogów ze szkół i przedszkoli

Zapisy na warsztaty pod nr telefonu:
42/ 688 20 70 – warsztat: A,B, F -brak wolnych miejsc

42/ 678 93 05 – warsztat: C, D, I, K-brak wolnych miejsc
e-mail:
szkolenia02@navicula.pl – warsztat: E, G, H, J

 

Godzina Osoby prowadzące Temat / symbol warsztatu Miejsce warsztatu
10.00 – 11.30 Iwona Stawowska, Anna Stępniak – Petryniak „Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego”. – A Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna   Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
Łódź, al. Wyszyńskiego 86tel. 42/688 20 70
10.00 – 11.30 Małgorzata Kurek,

Anna Zatorska

„Dostosowanie procesu edukacyjnego do indywidualnych możliwości dziecka z zespołem Aspergera i autyzmem.” – B Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna   Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
Łódź, al. Wyszyńskiego 86tel. 42/688 20 70
10.00 –

11.30

Agnieszka Sienkiewicz „Doświadczenia zmysłowe dzieci z autyzmem”. Warsztat SI – C Zespół Szkół Specjalnych nr 4

Łodzi, ul Niciarniana 2A

tel. 42/678 93 05

11.30 – 13.00 Beata Bugalska- Barszczak, Agnieszka   Jakubowska „Terapie wspierające rozwój dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera – treningi, słuchowe, treningi doskonalące koncentrację”. – D Zespół Szkół Specjalnych nr 4

Łódź, ul. Niciarniana 2A

tel. 42/ 678 93 05

11.30-

13.00

Nina Pawełczyk „QEEG i neurofeedback w rehabilitacji dzieci z ASD”. – E Navicula Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu

Łódź, ul. Cedry 2

e-mail: szkoleniaO2@navicula.pl

11.30 – 13.00 dr Magdalena Olempska – Wysocka „Nadwrażliwe, niezręczne, niespokojne -kiedy dziecku potrzebna jest pomoc?” Warsztat SI – F Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna   Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
Łódź, al. Wyszyńskiego 86 sala 12tel. 42/688 20 70
13.00-

14.30

Nina Pawełczyk „QEEG i neurofeedback w rehabilitacji dzieci z ASD”. – G Navicula Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu

Łódź, ul. Cedry 2

e-mail: szkoleniaO2@navicula.pl

13.00 – 14.30 Anna Torzewicz

Maja Waleczko

„Doświadczenia zmysłowe dzieci z autyzmem”. Warsztat SI – H Navicula Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu

Łódź, ul. Cedry 2

e-mail: szkoleniaO2@navicula.pl

13.00 – 14.30 Małgorzata Bogdańska „Jak rozwijać komunikację dziecka ze spektrum autyzmu?” – I Zespół Szkół specjalnych nr 4

Łódź, ul. Niciarniana 2A

tel. 42/ 678 93 05

14.30 – 16.00 Nina Pawełczyk „QEEG i neurofeedback w rehabilitacji dzieci z ASD”. – J Navicula – Centrum

Łódź, ul. Cedry 2

e-mail: szkoleniaO2@navicula.pl

14.30 – 16.00 Marta Mozga „TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w oparciu o teorię umysłu”.-K Zespół Szkół Specjalnych nr 4

Łódź, ul. Niciarniana 2A

tel.42/ 678 93 05