PROGRAM

Program Konferencji Dziecko z zespołem Aspergera
i autyzmem – praktyczne aspekty diagnozy, edukacji, terapii”.

6-7 października 2016 roku

6.10.2016r. (czwartek)

Duża Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104

 

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 Inauguracja Konferencji

Powitanie uczestników

10.30 – 11.00 dr n. med. Anna Rozetti „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu w świetle klasyfikacji DSM-5. Perspektywy i zagrożenia”.

 

11.00 – 11.30 dr n. med. Magdalena Skotnicka Chaberek „Osoba z autyzmem a szkolna rzeczywistość – jak wiedza o autyźmie może pomóc tworzyć rzeczywistość przyjazną dla innych uczniów”.

 

12.00– 12.30 lek. med. Violetta Ambroziak- Krzysztofowicz

 

„Rodzina z dzieckiem/dziećmi ze spektrum autyzmu. Specyfika. Szczególne wyzwania i zasoby”.
12.30 – 13.00 Maja Waleczko „Doświadczenia zmysłowe dzieci z autyzmem w kontekście terapii integracji sensorycznej”.

 

13.00 – 13.30 Przerwa kawowa
13.30 – 14.00 Anna Samosiej „Prawidłowe żywienie dzieci”.

 

14.00– 14.30 Dobrosława Borowska „Zaburzenia mowy u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”.

 

14.30 – 15.00 Kinga Wojaczek

Mateusz Płatos

„Wolontariat Koleżeński „Mary i Max”  – program wsparcia rówieśniczego dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

 

15.00 Zakończenie pierwszego dnia Konferencji

 

 

7.10.2016r. (piątek)

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i pedagogów

Godzina Osoby prowadzące Temat / symbol warsztatu Miejsce warsztatu
10.00 – 11.30 Iwona Stawowska, Anna Stępniak – Petryniak „Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego”. – A Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna   Doradztwa Zawodowego

i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi

Łódź, al. Wyszyńskiego 86

tel. 42/688 20 70

10.00 – 11.30 Małgorzata Kurek,

Anna Zatorska

„Dostosowanie procesu edukacyjnego

do indywidualnych możliwości dziecka

z zespołem Aspergera i autyzmem.” – B

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna   Doradztwa Zawodowego

i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi

Łódź, al. Wyszyńskiego 86

tel. 42/688 20 70

10.00 –

11.30

Agnieszka Sienkiewicz „Doświadczenia zmysłowe dzieci

z autyzmem”.

Warsztat SI – C

Zespół Szkół Specjalnych nr 4

Łodzi, ul Niciarniana 2A

tel. 42/678 93 05

11.30 – 13.00 Beata Bugalska- Barszczak, Agnieszka   Jakubowska „Terapie wspierające rozwój dzieci

z autyzmem i zespołem Aspergera – treningi, słuchowe, treningi doskonalące koncentrację”. – D

Zespół Szkół Specjalnych nr 4

Łódź, ul. Niciarniana 2A

tel. 42/ 678 93 05

11.30-

13.00

Nina Pawełczyk „QEEG i neurofeedback w rehabilitacji dzieci z ASD”. – E Navicula Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu

Łódź, ul. Cedry 2

e-mail: szkoleniaO2@navicula.pl

11.30 – 13.00 dr Magdalena Olempska – Wysocka „Nadwrażliwe, niezręczne, niespokojne -kiedy dziecku potrzebna jest pomoc?”

Warsztat SI – F

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna   Doradztwa Zawodowego

i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi

Łódź, al. Wyszyńskiego 86 sala 12

tel. 42/688 20 70

13.00-

14.30

Nina Pawełczyk „QEEG i neurofeedback w rehabilitacji dzieci z ASD”. – G Navicula Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu

Łódź, ul. Cedry 2

e-mail: szkoleniaO2@navicula.pl

13.00 – 14.30 Anna Torzewicz

Maja Waleczko

„Doświadczenia zmysłowe dzieci

z autyzmem”.

Warsztat SI – H

Navicula Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu

Łódź, ul. Cedry 2

e-mail: szkoleniaO2@navicula.pl

13.00 – 14.30 Małgorzata Bogdańska „Jak rozwijać komunikację dziecka ze spektrum autyzmu?” – I Zespół Szkół specjalnych nr 4

Łódź, ul. Niciarniana 2A

tel. 42/ 678 93 05

14.30 – 16.00 Nina Pawełczyk „QEEG i neurofeedback w rehabilitacji dzieci z ASD”. – J Navicula – Centrum

Łódź, ul. Cedry 2

e-mail: szkoleniaO2@navicula.pl

14.30 – 16.00 Marta Mozga „TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w oparciu o teorię umysłu”.-K Zespół Szkół Specjalnych nr 4

Łódź, ul. Niciarniana 2A

tel.42/ 678 93 05

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja uczestników.

Zgłoszenia udziału w Konferencji odbywają się poprzez stronę internetową: doradztwo.edu.lodz.pl

Zapisy na warsztaty pod nr telefonu: 42/ 688 20 70 – warsztat: A, B, F

                                                                42/ 678 93 05 – warsztat: C, D, I, K

                             e-mail: szkoleniaO2@navicula.pl – warsztat: E, G, H, J