Oferta

Zapewniamy wielospecjalistyczną opiekę dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi od wczesnego dzieciństwa do zakończenia kształcenia, a szczególnie z uszkodzeniem słuchu, uszkodzeniem wzroku, autyzmem i zespołem Aspergera, niepełnosprawnością umysłową, Udzielamy także konsultacji nauczycielom i rodzicom dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Współpracujemy z placówkami edukacyjnymi każdego typu.

Prowadzimy działania diagnostyczne:

 • diagnozę psychologiczną,
 • diagnozę pedagogiczną,
 • diagnozę logopedyczną,
 • diagnozę tyflopedagogiczną,
 • diagnozę SI.

Prowadzimy działania terapeutyczne:

 • zajęcia indywidualnej terapii logopedycznej,
 • zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej,
 • zajęcia terapii SI,
 • zajęcia grupowe dla nauczycieli i wychowawców,
 • zajęcia grupowe dla rodziców,
 • doradztwo zawodowe dla młodzieży niepełnosprawnej,
 • prowadzimy indywidualne porady, konsultacje.

Prowadzimy działania związane z orzecznictwem:

Oprócz  badań diagnostycznych, konsultacji, porad,  zapewniamy także:

 • konsultacje lekarskie, które są podstawą wyboru lub zmiany formy kształcenia specjalnego – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Gdy stan zdrowia dziecka uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, orzekamy o potrzebie nauczania indywidualnego.
 • Dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim wydajemy orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych, które są formą spełniania obowiązku szkolnego.
 • Dla naszych podopiecznych wydajemy opinie:
 • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • w sprawie odraczania obowiązku szkolnego,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • dostosowania warunków egzaminacyjnych i inne.