O NAS

Jesteśmy wielospecjalistyczną placówką diagnostyczno-orzeczniczo-terapeutyczną dla dzieci i młodzieży  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

PRZYJMUJEMY dzieci, młodzież od wczesnego dzieciństwa do zakończenia kształcenia z:
– uszkodzonym wzrokiem
– uszkodzonym słuchem
– upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim
– z autyzmem i zespołem Aspergera
– z zagrożeniem niedostosowania społecznego

PROWADZIMY:
– konsultacje specjalistyczne z psychologiem, pedagogiem, logopedą, lekarzem specjalistą
– indywidualne poradnictwo w zakresie:

  • wczesnego wspomagania rozwoju
  • trudności rozwojowych, szkolnych, wychowawczych
  • udzielania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • wyboru ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej

– terapia indywidualna i grupowa dla dzieci z niepełnosprawnością, w tym z autyzmem i zespołem Apergera:

  • logopedyczna, neurologopedyczna, surdologopedyczna
  • pedagogiczna, surdopedagogiczna, tyflopedagogiczna
  • psychologiczna

WSPOMAGAMY szkoły i palcówki oświatowe w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY :
– szkoła dla rodziców (zajęcia wspierające kompetencje rodziców)
– badania przesiewowe, wzorku, słuchu, mowy
– podejmowanie decyzji w sprawie przyszłości, edukacyjno-zawodowej metodą warsztatową
– diagnoza Integracji Sensorycznej
– spotkania tematyczne z Radami Pedagogicznymi

POMOCY UDZIELAMY BEZPŁATNIE !
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !