Kadra

mgr Agnieszka Nowak  Dyrektor  Poradni, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: a.nowak@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Małgorzata Kurek – społeczny zastępca dyrektora Poradni, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: m.kurek@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Irena Bubienko – psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: i.bubienko@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Joanna Cabała– psycholog, terapeuta zajęciowy, nauczyciel stażysta
adres e-mail: j.cabala@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Weronika Dachnowska – psycholog, doradca zawodowy, terapeuta osób z ASD, terapeuta SI, nauczyciel kontraktowy.
adres e-mail: w.dachnowska@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Magdalena Klimek vel Klimczak – psycholog, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: m.klimek@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Marcin Kogut – psycholog w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży, oligofrenopedagog, terapeuta SI, nauczyciel kontraktowy.
adres e-mail: m.kogut@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Paulina Kotlicka – neurologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel
adres e-mail: p.kotlicka@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Iwona Lanycia – psycholog, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: i.lanycia@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Joanna Marcinkowska – psycholog, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: j.marcinkowska@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Henryk Nowacki – psycholog, nauczyciel mianowany.
adres e-mail: h.nowacki@spppdz.elodz.edu.pl

dr hab. Magdalena Olempska-Wysocka – surdopedagog, psycholog, neurologopeda, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: m.olempskawysocka@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Maria Rogowska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, surdopedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: m.rogowska@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Joanna Stanisz – psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: j.stanisz@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Monika Tadeusiak – psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy.
adres e-mail: m.tadeusiak@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Monika Wróbel-Bugajska – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: m.wrobelbogajska@spppdz.elodz.edu.pl

LEKARZE KONSULTANCI

dr med. Anna Pajor – specjalista otolaryngolog, audiolog, foniatra

dr hab. Tadeusz Pietras – psychiatra dzieci i młodzieży

Lek.med. Beata Kotlicka – okulista

Lek.med. Krzysztof Pabich – internista

Lek.med. Ireneusz Stawowski – pediatra, lekarz ds. badań profilaktycznych

Referenci:

Danuta Dura (BHP)

mgr Magdalena Gąsiorowska

Elżbieta Golizda

Pracownicy obsługi:

Iwona Radwańska