Kadra

 

mgr Agnieszka Nowak  Dyrektor  Poradni, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany.

mgr Iwona Stawowska – społeczny zastępca dyrektora Poradni, psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany.

mgr Irena Bubienko – psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany.

mgr Danuta Bystrowska – pedagog, oligofrenopedagog, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany.

mgr Ewa Gromek-Kotulska – psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany.

mgr Magdalena Klimek vel Klimczak – psycholog, nauczyciel dyplomowany.

mgr Małgorzata Kurek – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany.

mgr Iwona Lanycia – psycholog, nauczyciel dyplomowany.

mgr Bogusław Łukasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany.

dr Małgorzata Marchewa-Pichlińska – psycholog, nauczyciel dyplomowany.

mgr Henryk Nowacki – psycholog, nauczyciel mianowany.

dr Magdalena Olempska-Wysocka – surdopedagog, psycholog, neurologopeda, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany.

mgr Maria Rogowska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, surdopedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany.

mgr Joanna Stanisz – psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany.

mgr Ewa Wielka – psycholog, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany.

mgr Anna Zatorska – psycholog, nauczyciel dyplomowany.

LEKARZE KONSULTANCI

Lek.med. Krystyna Banaś-Siejka – otolaryngolog, foniatra

dr hab. Tadeusz Pietras – psychiatra dzieci i młodzieży

Lek.med. Beata Kotlicka – okulista

Lek.med. Krzysztof Pabich – internista

Lek.med. Ireneusz Stawowski – pediatra, lekarz ds. badań profilaktycznych

Referenci:

Danuta Dura (BHP)

mgr Magdalena Gąsiorowska

Elżbieta Golizda

Agnieszka Socha

Pracownicy obsługi:

Katarzyna Motyl

Jakub Motyl