Kadra

mgr Agnieszka Nowak  Dyrektor  Poradni, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: a.nowak@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Małgorzata Kurek – społeczny zastępca dyrektora Poradni, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: m.kurek@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Małgorzata Bogdańska – psycholog, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel mianowany.
adres e-mail: m.bogdanska@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Irena Bubienko – psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: i.bubienko@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Danuta Bystrowska – pedagog, oligofrenopedagog, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: d.bystrowska@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Weronika Dachnowska – psycholog, doradca zawodowy, terapeuta osób z ASD, terapeuta SI, nauczyciel stażysta.
adres e-mail: w.dachnowska@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Magdalena Klimek vel Klimczak – psycholog, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: m.klimek@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Iwona Lanycia – psycholog, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: i.lanycia@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Henryk Nowacki – psycholog, nauczyciel mianowany.
adres e-mail: h.nowacki@spppdz.elodz.edu.pl

dr hab. Magdalena Olempska-Wysocka – surdopedagog, psycholog, neurologopeda, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: m.olempskawysocka@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Maria Rogowska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, surdopedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: m.rogowska@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Joanna Stanisz – psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: j.stanisz@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Monika Tadeusiak – psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy.
adres e-mail: m.tadeusiak@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Monika Wróbel-Bugajska – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: m.wrobelbogajska@spppdz.elodz.edu.pl

mgr Anna Zatorska – psycholog, nauczyciel dyplomowany.
adres e-mail: a.zatorska@spppdz.elodz.edu.pl

LEKARZE KONSULTANCI

dr med. Anna Pajor – specjalista otolaryngolog, audiolog, foniatra

dr hab. Tadeusz Pietras – psychiatra dzieci i młodzieży

Lek.med. Beata Kotlicka – okulista

Lek.med. Krzysztof Pabich – internista

Lek.med. Ireneusz Stawowski – pediatra, lekarz ds. badań profilaktycznych

Referenci:

Danuta Dura (BHP)

mgr Magdalena Gąsiorowska

Elżbieta Golizda

Pracownicy obsługi:

Iwona Radwańska

Jakub Motyl