archiwum

DD


Zapraszamy na zajęcia Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców

Pierwsze spotkanie – Piątek 08.04 godz. 17:00

Zapisy i informacje tel. 42 688-20-70

 


 

Publikacja1

 


 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli klas IV – VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi i województwa łódzkiego na konferencję:
„Indywidualizacja  – twój wróg czy przyjaciel? – jak odnieść sukces w pracy z uczniem?”
Konferencja odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi w dniu 19.11.2015 r. w godz. 14:00-17:00.

Program konferencji:

13.30 – 14.00 – rejestracja uczestników
14.00 – 14.10  –   Wstęp, powitanie – Elżbieta Paciejewska – Stolarz – dyrektor Wojewódzkiego OśrodkaDoskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Agnieszka Nowak – dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, Dariusz Nowak – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży
14.10 – 14.30  „Jak uczyć z pasją? Neurodydaktyka w praktyce dr Renata Jagodzińska,
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
14:30 – 14:50 „Indywidualizacja w przepisach prawa oświatowego”  przedstawiciel
Kuratorium Oświaty w Łodzi
14.50 – 15.10  „Dojrzewanie – jak je przetrwać?” – Małgorzata Dębowska – Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży
15.10 – 15.30        Przerwa kawowa
15.30 – 17.00   –  Warsztaty:

 1. „Wspieranie uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania
  w poszczególnych fazach procesu grupowego”
  – prowadzące- Bożenna
  Wardęszkiewicz i Elżbieta Zawadzka
  -Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii
 2. „Ciało w krzywym zwierciadle – zaburzenia odżywiania” – prowadzące –
  Katarzyna Szadkowska i Hanna Arend – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży
 3. „Zaburzenia mowy u młodzieży” – prowadzące – Małgorzata Czyżewska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży  i Małgorzata Kurek –Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
 4. „Zaprzyjaźnij się z dysleksją” – prowadzące Krystyna Kozańska i Ewa Mikołajczyk – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna dla Młodzieży
 5. „Diagnoza trudności w uczeniu się matematyki – z doświadczeń pracowników poradni dla młodzieży”-  prowadzące Wiesława Maksajda – Ptaszek i Magdalena Drab – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży
 6. Praca z uczniem z Zespołem Aspergera – Joanna Miller – Szkoła Podstawowa  nr 33 w Łodzi
 7. Nastolatek z zaburzeniami depresyjnymi – Iwona Lanycia – Specjalistyczna Poradnia Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Grażyna Kujawiak, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Uczestnictwo w konferencji i warsztatach jest bezpłatne.

Organizatorzy:

 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży.

Partnerzy:

 • Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 • Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi,
 • Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi,
 • Firma edukacyjna Moje Bambino.

 


Plakat

 


 


W RAMACH XIII
EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
W ŁODZI
Zapraszamy rodziców
i uczniów do bezpłatnego udziału w następujących
działaniach:

 • 21.10.2015 (środa) godz. 15:00-17:3 Klub Nauczyciela ul. Piotrkowska 137/139:
  – Badania przesiewowe słuchu
  – Konsultacje pedagogiczne i logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  – Indywidualne konsultacje dla rodziców
  – Badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • 22.10.2015 (czwartek) godz. 8:00-12:00 na terenie Poradni odbędą się:
  – Badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  (D. Bystrowska) – prosimy o zapisy telefoniczne
  – Indywidualne konsultacje dla rodziców, badania przesiewowe wzroku kl. I-III
  (E. Wielka) – prosimy o zapisy telefoniczne
  – Prelekcja dla rodziców – „Dysleksja – jak możemy pomóc dziecku”
  (E. Gromek-Kotulska, M. Rogowska)
 • 23.10.2015 (piątek) godz. 8:00-12:00 na terenie Poradni  odbędą się:
  badania przesiewowe słuchu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, konsultacje pedagogiczne i logopedyczne (M. Kurek) – prosimy o zapisy telefoniczne
 • 23.10.2015 (piątek) godz. 12:00-16:00 na terenie Poradni  odbędą się:
  indywidualne konsultacje dla rodziców (E. Gromek-Kotulska) – prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne

 


familyRodzicu, Jeśli chcesz lepiej
komunikować się ze swoim
dzieckiem, lepiej poznać jego
potrzeby, zdobyć
umiejętności rozwiązywania sytuacji
trudnych, nauczyć się dbać o siebie
w relacjach z dzieckiem przyjdź do
SZKOŁY  DLA  RODZICÓW

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (10 spotkań). Prowadzone są: w formie warsztatowej, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, przez psychologów z wieloletnią praktyką.

Pierwsze zajęcia: 08. 10. 2015r. (czwartek) w godz. 17.00-19.30

Zapisy i informacje: tel. 42 688-20-70, 42 688-21-62

Zajęcia są bezpłatne


Serdecznie zapraszamy na cykl zajęć warsztatowych dla rodziców chcących wspierać dzieci w rozwoju w ramach projektu „Skrzydlata strefa rodzica”

Najbliższe warsztaty:

 • 23.09.2015 r  (środa) godz. 17:30-20:00 „Dialog motywujący” – Barbara Tokarska
 • 15.10.2015r (czwartek) 17:30-20:00 „Trzeźwo o uzależnieniach” – Tomasz Kołodziejczyk

Udział w zajęciach warsztatowych jest bezpłatny.

Wymagana jest jedynie rejestracja uczestników.

Zgłoszenia udziału w poszczególnych zajęciach warsztatowych oraz seminarium odbywają się poprzez stronę internetową: http://konferencja-rolarodzica.jimdo.com/

Telefony kontaktowe:

42/688-16-68, 533-575-353, 42/ 688 20 70

 

KILKA ATRAKCJI NA POCZĄTEK WAKACJI…

Zapraszamy serdecznie na cykl spotkań warsztatowych dla gimnazjalistów

 holidayZajęcia są bezpłatne, odbywają się w godzinach 10.00 – 13.00
Zapisy telefoniczne pod nr telefonu
42 688-20-70

1. ROZMAWIAMY ZE SOBĄ CZY MÓWIMY DO SIEBIE
Uczniowie w trakcie zajęć prowadzonych metodą warsztatową:
– dowiedzą się o roli skutecznej komunikacji w kontaktach z innymi ludźmi,
– odpowiedzą na pytanie „na czym polega komunikacja werbalna, a na czym komunikacja niewerbalna”?
– zdefiniują pojęcie „uważnego słuchania”
Termin: 29.06.2015 r., 06.07.2015 r.

2. JAK CIĘ WIDZĄ- słów kilka o autoprezentacji.
Uczniowie w trakcie zajęć prowadzonych metodą warsztatową:
– dowiedzą się jak należy rozumieć znaczenie autoprezentacji w relacjach społecznych,
– dowiedzą się o efekcie pierwszego wrażenia,
– utworzą model własnej autoprezentacji
Termin: 30.06.2015 r., 07.07.2015 r.

3. INDYWIDUALNIE CZY Z GRUPĄ – co się bardziej opłaca?
Uczniowie w trakcie zajęć prowadzonych metodą warsztatową:
– dowiedzą się jakie korzyści wynikają ze współpracy,
– określą swoje miejsce i role w grupie,
– określą swoje zasoby w procesie współpracy.
Termin: 01.07.2015 r., 08.07.2015 r.

4. NIE TAKI STRES STRASZNY, JAK O NIM MÓWIĄ
Uczniowie w trakcie zajęć prowadzonych metodą warsztatową:
– zdefiniują pojęcie stresu i jego roli w życiu człowieka,
– dowiedzą się o pozytywnej stronie stresu,
– poznają techniki radzenia sobie ze stresem.
Termin: 02.07.2015 r., 09.07.2015 r.

5. NAŁADUJ BATERIE – czyli jak wypoczywać.
Uczniowie w trakcie zajęć prowadzonych metodą warsztatową:
– utworzą bazę własnych pomysłów dobrego wypoczynku,
– odpowiedzą na pytanie: „jak efektywnie wypoczywać”?
Termin: 03.07.2015 r., 10.07.2015 r.


Miło nam poinformować, że  nasza Poradnia otrzymała certyfikat – Kreator Kompetencji Społecznych
przyznaną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Certyfikat został wręczony
Dyrektor Poradni – Pani Elżbiecie Zawadzkiej
podczas XXIX Gali „Podsumowanie ruchu innowacyjnego
w edukacji”
w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich.

DSC08606 DSC08610

11169483_417464798441882_6641633319286289760_n

Link do relacji z tego wydarzenia: http://obserwatoriumedukacji.pl/xxix-podsumowanie-ruchu-innowacyjnego-w-lodzkiej-edukacji/#more-9372


WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI
SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DORADZTWA ZAWODOWEGO I DLA DZIECI Z WADAMI ROZWOJOWYMI W ŁODZI
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA DLA MŁODZIEŻY W ŁODZI
zapraszają
na konferencję
„INDYWIDUALIZACJA – TWÓJ WRÓG CZY PRZYJACIEL? Jak odnieść sukces w pracy z dzieckiem”

Konferencja rozpocznie się 12 maja 2015 r. o godz. 14.00
w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Łodzi, ul. Wólczańska 202

Porządek konferencji:
13.30 – 14.00 Rejestracja uczestników
14.00 – 14.15 Wstęp, powitanie: Elżbieta Paciejewska- Stolarz – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Elżbieta Zawadzka – dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Doradztwa
Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, Dariusz Nowak – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi
14.15-14.40 Indywidualizacja w przepisach prawa oświatowego starszy wizytator Barbara Łaska, Kuratorium Oświaty w Łodzi
14.40-15.10 Rozwój społeczno- emocjonalny dziecka w wieku 3 – 9 lat Magdalena Klimek vel Klimczak – psycholog, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi
15.10 – 15.50 Jak wspomagać pasje poznawcze dzieci i nauczycieli – czyli neurodydaktyka w praktyce dr Renata Jagodzińska – konsultant, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
15.50 – 16.00 Informacja o zbiorach Publicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, dotyczącej bibliografii nt indywidualizacji pracyz dzieckiem
16.00 – 16.20 Przerwa kawowa
16.20 – 17.50 Warsztaty do wyboru:
· Praca z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera
Anna Zatorska, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, Joanna Miller Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.
· „Metody terapeutyczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i z nadpobudliwością”
Iwona Lanycia, Grażyna Kujawiak, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.
· Gry i zabawy pomocne w pokonywaniu trudności w nauce matematyki,
Joanna Wójcicka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łodzi.
· Praca z dzieckiem mającym trudności w nauce czytania i pisania
Dorota Miązek, Joanna Michalska, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 6 w Łodzi.
· Jak wspierać dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy?
Małgorzata Czyżewska-Pasierbiak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi,
Małgorzata Kurek, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami
Rozwojowymi w Łodzi.
17.50- 18.30 Konsultacje indywidualne

Serdecznie Zapraszamy!


10409698_913170655392481_546116578576724795_n

2.04.2015

ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU

W dniu 2.04.2015 r. zapraszamy do naszego punktu mobilnego na Pasaż Schillera przy ulicy Piotrkowskiej w godz. 10-12  na obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Poradni
AUTYZM 2015

10353447_10153195189436228_1213502854663877060_o

 Zachęcamy także do zapoznania się z prezentacjami nt. autyzmu, które zostały przygotowane przez pracowników naszej Poradni, które znajdują się w zakładce – PUBLIKACJE

Pokłosiem cieszącej się ogromnym powodzeniem konferencji współorganizowanej przez nas „Jak rodzice mogą pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła? – rola rodziny w budowaniu zdrowia psychicznego” w październiku 2014 roku, jest długoterminowy projekt dla rodziców. Projekt SKRZYDLATA STREFA RODZICA „wzleci” już w kwietniu a „wyląduje” w grudniu 2015 roku. Zapraszamy rodziców dzieci w każdym wieku na  comiesięczne warsztaty pomocne w sprostaniu wyzwaniom rozwojowym i cywilizacyjnym jakie stoją przed dziećmi i młodzieżą oraz rodziną.
Szczegóły wkrótce – w zakładce „Dla Rodzica”

Podczas XVII Łódzkich Targów Edukacyjnych w dniach 13-14 marca 2015 r udzielaliśmy informacji i prowadziliśmy doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Dziękujemy ŁCDNiKP za udostępnienie części swojego stoiska.

Odwiedziła nas Pani Dyrektor Beata Jachimczak – dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ

kr


Serdecznie zapraszamy!

POCZEKALNIA


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi oraz  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży

zapraszają na

DZIEŃ OTWARTY w dniu 28.02.2015 r. w godz. 10. 00-14.00 (sobota)

open-door

Proponujemy bezpłatne porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

PROGRAM DNIA OTWARTEGO

 Zajęcia warsztatowe

 1. Zaburzenia nastroju u nastolatków godz. 10.00-11.30
  W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia: emocje i nastroje charakterystyczne dla okresu dorastania, mechanizmy rządzące zachowaniem dzieci z zaburzeniami nastroju, po co nam smutek i co się dzieje kiedy jest nam smutno, smutek a depresja, czym charakteryzuje się depresja nastolatków, kluczowe przekonania / zniekształcenia poznawcze nastolatków z obniżonym nastrojem, z jakimi myślami i emocjami zmagają się rodzice nastolatków z zaburzonym nastrojem, jakie zachowania innych pomagają nastolatkom radzić sobie ze smutkiem, a które mogą go powiększać.
  Prowadzący: Jolanta Łukasik  – psycholog, Ewa Mikołajczyk – psycholog,
 2. Konsekwencja – utrapienie rodziców czy dzieci. godz. 10.00 – 11.30
  W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się jaka jest różnica między karą a konsekwencją, poznają obszar własnych konsekwencji i sposoby ich stosowania. Będzie również możliwość zastanowienia się jak dbać o własne granice i szanować granice dziecka.
  Prowadzący: Dorota Fornalska socjolog/pedagog,  Anna Nowak – psycholog
 3. Warsztat dla nauczycieli matematyki i innych przedmiotów ścisłych 12.00 – 13.30
  Trudności w nauce matematyki – przyczyny i wskazówki do pracy z uczniami szkół ponadpodstawowych. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z kryteriami rozpoznawania dyskalkulii oraz innych zaburzeń warunkujących trudności w nauce matematyki. Przedstawimy własne doświadczenia diagnostyczne oraz podejmiemy próbę określenia możliwych dostosowań edukacyjnych w pracy z uczniami szkół ponadgimnazjalnych
  Prowadzący: Wiesława Maksajda – Ptaszek – psycholog, Magdalena Drab – pedagog
 4. Doradzam swojemu dziecku – rodzic jako doradca zawodowy swojego dziecka godz. 10.00 – 11.30
  Zajęcia warsztatowe poświęcone pomocy rodzicom zaangażowanym w wybór szkoły ponadgimnazjalnej dla swojego dziecka. Podczas zajęć podejmiemy działania ukierunkowane na : znalezienie w miarę optymalnych sposobów pomocy dziecku w dokonywaniu ważnych dla niego decyzji – wyboru kształcenia lub zawodu, uświadomienie sobie znaczenia procesu decyzyjnego w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej oraz trudności pojawiających się na każdym etapie procesu decyzyjnego.
  Prowadzący: Elżbieta Zawadzka –  socjolog/ doradca zawodowy, Ewa Gromek – Kotulska – psycholog/doradca zawodowy
 5. Nie-zgrane, niezręczne, niespokojne…kiedy Twojemu dziecku potrzebna jest pomoc? godz. 10.00 – 11.30
  Zaburzenia integracji sensorycznej to problem złożony. Może wpłynąć, na procesy uczenia się i komunikowania ze światem, na dziecięce przyjaźnie i zabawy. Proponowane warsztaty maja na celu pomoc w zrozumieniu czym jest nieprawidłowe przetwarzanie docierających do nas bodźców zmysłowych, a także jakie są jego konsekwencje. Zostaną zaprezentowane możliwe przyczyny oraz najbardziej charakterystyczne symptomy zaburzeń przetwarzania sensorycznego, a także elementy terapii.
  Prowadzący: Dr Magdalena Olempska – Wysocka – psycholog, pedagog, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej
 6. Zachęcanie dziecka do współpracy z rodzicami godz. 12.00 – 13.30
  Zajęcia mają formułę warsztatową i stanowią fragment „ Szkoły dla rodziców”. Przeznaczone są dla rodziców dzieci w różnym wieku. Podczas zajęć zajmiemy się sposobami zachęcania dzieci do współpracy z rodzicami, problemem stawiania granic, przekazywania norm zachowań.
  Prowadzący: Iwona Lanycia – psycholog, Magdalena Klimek vel Klimczak – psycholog

 

Konsultacje indywidualne – w godź. 10.00 – 14.00

dla rodziców młodzieży ponadgimnazjalnej:

 • Wybór zawodu, szkoły, kierunku studiów – Zbigniew Kozański – socjolog
 • Trudności w nauce – Wiesława MaksajdaPtaszek – psycholog , Krystyna Kozańska – pedagog
 • Trudności okres dojrzewania – Malina Łuczak, – psycholog
 • Być rodzicem nastolatka – Hanna Arend – psycholog
 • Coaching – Katarzyna Szadkowska – psycholog/coach, Dariusz Nowak -pedagog/coach

dla rodziców dzieci młodszych:

 • Danuta Bystrowska – oligofrenopedagog / neurologopeda,
 • Małgorzata Kurek – oligofrenopedagog / surdologopeda
 • Henryk Nowacki – psycholog

Zapisy przyjmujemy do 26.02.2015r.

– zajęcia warsztatowe  pod nr tel.

 • 42/688 16 68 (warsztaty nr 1,2,3) lub e-mail: dzienotwartyporadnia@wp.pl
 • 42/688 20 70 (warsztaty nr 4,5,6) lub e-mail: dzienotwartyporadnia@wp.pl

– konsultacje indywidualne:

 • rodzice dzieci młodszych nr tel. 42/ 688 20 70
 • rodzice młodzieży ponadgimnazjalnej nr tel. 42/ 688 16 68, kom. 533 575 353

UWAGA!

Serdecznie zapraszamy!

PROPOZYCJE TEMATÓW ZAJĘĆ GRUPOWYCH W OKRESIE FERII 2015 r. dla gimnazjalistów:

Happy-Winter-Holidays-Wallpaper-6

 

1.JAK CIĘ WIDZĄ…………-słów kilka o autoprezentacji. 
Uczniowie w trakcie zajęć, prowadzonych metodą warsztatową: dowiedzą się jak należy rozumieć znaczenie autoprezentacji w relacjach społecznych,dowiedzą się o efekcie pierwszego wrażenia, utworzą model własnej autoprezentacji.

2.ROZMAWIAMY ZE SOBĄ CZY MÓWIMY DO SIEBIE
Uczniowie w trakcie zajęć, prowadzonych metodą warsztatową: dowiedzą się o roli skutecznej komunikacji w kontaktach z innymi ludźmi, odpowiedzą na pytanie „na czym polega komunikacja werbalna, a na czym komunikacja niewerbalna?”,zdefiniują pojęcie „uważnego słuchania”.
3. NIE TAKI STRES STRASZNY, JAK O NIM MÓWIĄ
Uczniowie w trakcie zajęć, prowadzonych metodą warsztatową: zdefiniują pojecie stresu i jego roli w życiu człowieka, dowiedzą się o pozytywnej stronie stresu, poznają techniki radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty odbywają się w godzinach 10-12 na terenie naszej Poradni, al . Wyszyńskiego 86
Zapisy pod numerem telefonu 42 688 20 70

Terminy:

1.warsztat- 04.02.2015, 11.02.2015

2.warsztat- 05.02.2015, 12.02.2015

3. warsztat- 06.02.2015, 13.02.2015


DZIEŃ OTWARTY w naszej Poradni

28.02.2015 (sobota)

w godzinach 10-14

warsztaty dla rodziców i nauczycieli

konsultacje psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych

Szczegóły i zapisy wkrótce

Zapraszamy!


XII TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI W ŁODZI
20-25 października 2014

 • 23.10.2014 r. godz. 8-14
  Konsultacje logopedyczne dzieci z ryzyka dysleksji – M. Olempska-Wysocka .
  Zapisy telefoniczne do 17.10.2014r.
 • 23.10.2014 r.
  Badanie przesiewowe dzieci przedszkolnych i uczniów klas młodszych szkoły podstawowej. Konsultacje dla rodziców.
  godz. 9-13  Danuta Bystrowska;
  godz. 15-18  Małgorzata Kurek.
  Zapisy telefoniczne do 17.10.2014r.
 • 24.10.2014 r. godz. 15-18
  Prezentacja multimedialna dla rodziców nt. wsparcia dziecka z dysleksją.
  Konsultacje dla rodziców.
  Osoby prowadzące: Ewa Gromek-Kotulska, Maria Rogowska.

ZAPRASZAMY!

I WOJEWÓDZKA KONFERENCJA 7-8. 10. 2014 r.

W dniach 7 – 8 października 2014 odbędzie się  w Łodzi  I Wojewódzka Konferencja „Jak rodzice mogą pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła”– rola rodziny w budowaniu zdrowia psychicznego.

Celem konferencji jest ukazanie roli rodziny w budowaniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie prezentacji zagadnień związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży w ich rozwoju (miejsce – duża sala obrad Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104).

Podczas drugiego dnia rodzice i nauczyciele będą mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych doskonalących ich umiejętności wychowawcze (Al. Wyszyńskiego 86  – Pałac Młodzieży)

Organizatorami konferencji są:

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
 • Psychologiczno–Pedagogiczna Poradnia dla Młodzieży 

przy współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Wymagana jest jedynie rejestracja uczestników.

Oficjalna strona konferencji :   http://konferencja-rolarodzica.jimdo.com/ 

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy!

156417_228859440651337_428487135_n

ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU1 (1)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Dzień autyzmu

a także z prezentacją przygotowaną przez naszą poradnię

AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA ORZECZNICTWO
I OPINIOWANIE W LICZBACH

Publikacja1

 

 • Aktualnie trwają zgłoszenia chętnych rodziców do cyklu spotkań warsztatowych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Planowane rozpoczęcie zajęć – 7.03.2014 r. Zajęcia będą odbywały się w piątki od godz. 16:30. Chętnych serdecznie zapraszamy. Zapisy i dodatkowe informacje:

e-mail: doradztwo.lodz@gmail.com,
szkoladlarodzicow@gmail.com

tel. 426882070

Miło jest nam poinformować, że zgodnie z raportem z ewaluacji problemowej nasza Poradnia spełnia wysoki stopień wypełniania wymagań

(zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 7.10.2009r wraz ze zmianami z dn. 10.05.2013r.)

W dniach 16.12.2013 – 17.12.2013 na terenie Poradni miała miejsce ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Łodzi – p. Bożenę Kędzierską i p. Dorotę Derecką. Ewaluacja dotyczyła następujących wymagań:
1. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki
2. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

Na podstawie ewaluacji sformułowano następujące wnioski:
1. Współpraca pracowników poradni w najważniejszych obszarach jej działalności przekłada się na dbałość o jakość wykonywanych zadań i zabezpieczenie potrzeb klientów.
2.Pracownicy wspólnie rozwiązują problemy efektywnie wykorzystując wnioski z ewaluacji pracy własnej i zespołowej oraz wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
3. Nadzór pedagogiczny dyrektora poradni, pełne zaangażowanie nauczycieli w ewaluację wewnętrzną oraz pracę zespołową sprzyjają osiąganiu zamierzonych celów.

Więcej informacji: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000940749136.pdf

 • LOGORYTMIKA

  Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym z:
–  opóźnionym rozwojem mowy,
–  niedokształceniem mowy o typie afazji,
–  uszkodzonym narządem słuchu,
–  obniżoną sprawnością w zakresie motoryki małej i dużej.

 Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu  w poniedziałki w  godz. 17.00-17.45  Prowadzone są w formie grupowej, przez naszych specjalistów (neurologopedę, surdologopedę, oligofrenopedagoga),

Zapisy i dodatkowe informacje: tel. 42 688-20-70, e-mail: doradztwo.lodz@gmail.co