KONTAKT

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
DORADZTWA ZAWODOWEGO I DLA DZIECI Z WADAMI ROZWOJOWYMI
W ŁODZI

Pałac Młodzieży II piętro
Al. Kard. S. Wyszyńskiego 86
94-050 Łódź

tel. / fax 42 688-20-70
tel. 42 688 21 62

e-mail: mailto: sekretariat@spppdz.elodz.edu.pl