AKTUALNOŚCI

PLAKAT_B2_Doradztwo zawodowe_v3

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi

oraz
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci
z Wadami Rozwojowymi w Łodzi

serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół zawodowych
na Wojewódzką Konferencję

Doradztwo zawodowe – forum nowych inspiracji

 

Celem konferencji będzie zapoznanie dyrektorów szkół oraz nauczycieli z organizacją doradztwa zawodowego w szkole w świetle aktów prawnych, czynnikami warunkującymi decyzje młodzieży w edukacji zawodowej, a także współczesnymi teoriami rozwoju zawodowego. Podczas konferencji będzie możliwość odbycia indywidualnych konsultacji
z przedstawicielami instytucji rynku pracy.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018r. w godz. 10.00-13.30 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 83

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 7 czerwca 2018r. na adres mailowy organizacja@wodn.lodz.pl

 PROGRAM KONFERENCJI

10.00-10.30         Rejestracja uczestników

10.30-11.00         Powitanie uczestników konferencji, wystąpienia zaproszonych gości

11.00-11.20        Organizacja doradztwa zawodowego w szkole w świetle aktów prawnych –
                              Jerzy Bielecki, kierownik wydziału doskonalenia zawodowego,
Ośrodek Rozwoju Edukacji
11.20-11.40        Dylematy i strategie diagnostyczne-odczarujmy testy
dr hab. Małgorzata Rosalska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
11.40-12.00       Czynniki warunkujące decyzje młodzieży w edukacji zawodowej-
                             Andrzej Zbonikowski, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
12.00-12.20       Współczesne teorie rozwoju zawodowego –
                            prof. nadzw. Anna Paszkowska -Rogacz, Uniwersytet Łódzki
12.20-12.50       Całożyciowe poradnictwo kariery w szkole – szanse wyzwania, dylematy –
                            Zbigniew Kozański, doradca zawodowy,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży

12.50-13.30       Prezentacja oferty instytucji wspierających szkolny system doradztwa
zawodowego, konsultacje indywidualne oraz
poczęstunek dla                                                     uczestników konferencji 24 MAJA DZIEŃ OTWARTY PORADNI 

 

            Drodzy Rodzice,

jeżeli zauważyliście u swojego dziecka niepokojące Was zachowania, nieprawidłowości rozwojowe, lub chcecie porozmawiać o wychowawczych aspektach Waszej codziennej rodzicielskiej działalności, to zapraszamy Was serdecznie na Dzień Otwarty Poradni, który organizujemy w tym roku 24 maja w godzinach 8.00-18.00.

Konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, z zakresu odbioru i przetwarzania bodźców zmysłowych (SI), a także porad zawodowych udzielać Państwu będą bezpłatnie pracownicy Poradni.

Zapraszamy do kontaktu.

 

8.00– 13.00

konsultacje psychologiczne:  M.Pichlińska, E. Wielka W. Dachnowska

konsultacje z zakresu SI: M.Olempska-Wysocka

konsultacje logopedyczne: D. Bystrowska

13.00- 18.00

konsultacje psychologiczne: M. Klimek (do 15.30), J. Stanisz, I.Stawowska, M. Kotulska, A. Zatorska

konsultacje pedagogiczne i doradztwo zawodowe: M. Kurek, H. Nowacki

Warsztaty – M.Klimek, I. Lanycia warsztat dla rodziców w godzinach 16.00-18.00  „Otwarta Szkoła dla Rodziców”

Zapisy na konsultacje, warsztaty: nr telefonu 42 688-20-70, w godzinach 9.00-17.00.


W dniach 1.03-2.03.2018 wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na Łódzkie Targi Edukacyjne

1 2
Doradcy Zawodowi z naszej Poradni oraz z Poradni dla Młodzieży
zapraszają na konsultacje na stoisko 79

http://www.targi.lodz.pl/…/327-xxi-lodzkie-tar…/aktualnosci/


Serdecznie zapraszamy!

New Image

PROGRAM KONFERENCJI

Informacje o prelegentach

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

 


Współpracując z Festiwalem Filmowym „Transatlantyk”

W dniach 15 – 21 lipca serdecznie zapraszamy osoby niewidzące i słabo widzące na specjalne pokazy filmowe
– z audiodeskrypcją na żywo. Pokazy są bezpłatne.

transatlantykSzczegóły – Audiodeskrypcja

 

ZAPRASZAMY!


 

PLAKAT_DRUK_KRZYWE_PODGLAD (1)

Program III Wojewódzkiej Konferencji

 


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego  i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi

Zaprasza

W dniu  6  KWIETNIA 

NA DZIEŃ OTWARTY

W RAMACH TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU  

8.00 – 13.00    konsultacje psychologiczne  – M. Pichlińska, E. Wielka -dzieci młodsze,                                                                                           W. Dachnowska, H. Nowacki – dzieci starsze

konsultacje z zakresu SI   – M. Olempska-Wysocka

        konsultacje logopedyczne  – S. Ramus-Pałdyna

13.00- 18.00  konsultacje psychologiczne  – M. Klimek do 15.30, J. Stanisz,                                                                                             I.Stawowska, M. Kotulska,

                       konsultacje pedagogiczne/doradztwo zawodowe  – M. Rogowska

Warsztaty:

  •  Kurek. A. Zatorska warsztat dla nauczycieli z prezentacją filmu w godz. 15.30 – 18.00
  • Klimek, I. Lanycia warsztat dla rodziców w godzinach 16.00-18.00 „Otwarta Szkoła dla Rodziców”

Zapisy na warsztaty telefonicznie:

42 688-21-62; 42 688-20-70


RODZICU, jeśli chcesz: prawidłowo kształtować swoje relacje z dzieckiem, lepiej komunikować się ze swoim dzieckiem, lepiej poznać jego potrzeby, zdobyć umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych
przyjdź do

SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, przez psychologów z wieloletnią praktyką.

Proponujemy:  wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, naukę umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, doskonalenie szeroko pojętych umiejętności wychowawczych.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w czwartki w godz. 17-20, przez 10 tygodni.

Chętnych rodziców zapraszamy na pierwsze zajęcia 9.03.2017 r.


UWAGA – Ważna informacja

Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność?

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.:

  • na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,
  • na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia
    w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy

Źródło: http://reformaedukacji.men.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/czy-orzeczenia-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego-zachowuja-waznosc


 

Drodzy Rodzice

Jeśli Wasze dziecko ma diagnozę mutyzmu wybiórczego lub podejrzewacie u swojego dziecka mutyzm wybiórczy (na przykład dziecko swobodnie rozmawia tylko w domu, nie mówi w niektórych innych sytuacjach – w szkole, w przedszkolu, w grupie rówieśniczej itp. ,  rozmawia tylko z wybranymi osobami, mówi szeptem)

zapraszamy do naszej Poradni.